Говорни органи

Дел од дишниот апарат, се состојат од белите дробови, гркланот и гласните жици и усната празнина. Усната празнина се состои од горна и долна вилица, предно (тврдо) и задно (меко) непце, ресичка, јазик, заби и горна и долна усна. Врз основа на тоа како се создаваат различните гласови во усната празнина, разликуваме: уснени, забно-венечни, венечни, тврдонепчени и меконепчени гласови.

Албански

Organet e të folurit

Англиски

Articulators