Gazetaria postmoderne

Term ombrellë e cila ka të bëjë me tendencën e gazetarisë për t’u distancuar nga njoftimi serioz. Reduktohet në gazetari e cila është më shumë tabloide dhe konzumeristike.

Anglisht

postmodern journalism