Постмодерно новинарство

Термин чадор кој се однесува на тенденцијата новинарството да се оддалечи од сериозното известување. Се сведува на новинарство кое е повеќе таблоидно и консумеристичко.

Албански

Gazetaria postmoderne

Англиски

Postmodern journalism