Gazetaria mobile

Përdorimi i telefonave të mençur ose tabletave për prodhimin dhe rregullimin e përmbajtjeve video, fotografike dhe multimediatike për rrjete, platforma dhe radio dhe televizion. Me telefona ose tableta mund të krijohen lehtë përmbajtje mediatike kudo qoftë. Gazetari mobile e hulumton informacionin dhe e dërgon te redaksitë përmes mjeteve moderne.

Anglisht

Mobile journalism