Кампањско новинарство

Новинарството при коешто се известува за приказна од одредена гледна точка со цел да се промовира некоја цел.

Албански

Gazetari e fushatës

Англиски

campaign journalism