Новинар

Лице кое професионално се занимава со пишување содржини во печатени, електронски или дигитални медиуми.

Албански

Gazetar

Англиски

journalist