Ефектот на Кулешов

Теорија на рускиот филмски критичар Лев Кулешов, кој тврди дека фотографија или филмска сцена покажана заедно со друга фотографија или сцена може да добие друга или спротивна интерпретација.

Албански

Efekti i Kuleshovit

Англиски

Kuleshov effect