Екран

Панел (денес најчесто електронски) којшто е дел од уреди како што се: телевизор, компјутер или смартфон на којшто се прикажуваат статични или подвижни слики.

Албански

Ekran

Англиски

Screen