Ехо-комора

Состојба којашто се создава под влијание на компјутерски програмирани алгоритми коишто ги одредуваат информациите што ги примаме. Овој процес е тесно поврзан со нашите онлајн-активности, пребарувања на интернет и претставува еден вид автоматизирана персонализација на информациите. „Ехо-комора“ концепциски претставува информациски меур што означува затворен систем на комуникација со информации којашто може да му оневозможи на корисникот на медиумските содржини да биде изложен на  повеќе различни гледни точки на иста тема. На овој начин се засилуваат личните убедувања и ставови.

Албански

Dhoma e jehonës

Англиски

echo chamber

За повеќе види:

1. M. Cinelli, G. Francisci Morales, A. Galeazzi, M. Starnini, The echo chamber effect on social media, PNAS Vol. 118 | No. 9, 2021;

2. Schaub, M., and D. Morisi “Voter mobilization in the echo chamber: Broadband internet and the rise of populism in Europe.” Carlo Alberto Notebooks, ISSN 2279-9362, N. 584, March 2019.