Емпириски доказ

1. Добивање информација преку набљудување, експериментирање, сетилно примање и документирање на однесување или обрасци.

2. Научен метод за добивање податоци врз основа на коишто се потврдува или се побива некоја хипотеза, мислење и сл. Овие податоци се користат за одговор на прашања коишто имаат импликации врз општеството и заедницата.

Албански

Dëshmi empirike

Англиски

empirical evidence