Емотикон

Типографски приказ на фацијална експресија преку употреба на букви, броеви и интерпункциски знаци за да се претстави некое чувство (на пример, среќа преку насмевка, тага преку намуртеност, љубов преку срце).

Албански

Emotikon

Англиски

emoticon