Desk

Departament në kompani radiotelevizive, gazetë ose revistë që merret me një temë ose fushë të caktuar (p.sh., fushë e sportit, politikës së jashtme, politikës së brendshme, redaksi ekonomike).

Maqedonisht

Деск

Anglisht

desk