Банер

1. Наслов на мошне важна вест што ја опфаќа целата ширина на весникот.

2. Слоган којшто се наоѓа веднаш под името на весникот.

3. Реклама поставена на видливо место (врвот или дното) на некоја веб-страница.

4. Печатена реклама која се состои од платно на коешто се наоѓа содржината и основа којашто овозможува платното да стои исправено.

Албански

Baner

Англиски

banner