Baner

1. Titull i një lajmi tejet të rëndësishëm që përfshin gjithë gjerësinë e gazetës.

2. Parullë e cila gjendet menjëherë nën emrin e gazetës.

3. Reklamë e vendosur në vend të dukshëm (lart ose poshtë) në ndonjë faqe interneti.

4. Reklamë e shtypur e cila përbëhet nga një pëlhurë në të cilën gjendet përmbajtja dhe bazë e cila mundëson që pëlhura të qëndrojë drejt.

Maqedonisht

Банер

Anglisht

banner