Бејби бумер

1. Припадник на генерацијата родена меѓу 1946 и 1964 година за време на големиот пораст на населението во Соединетите Американски Држави по крајот на Втората светска војна.

2. Пејоративен термин за опишување на повозрасните генерации и нивните ставови и сфаќања користен од младите генерации како дел од фразата „ОК, бумер“ на социјалните медиуми.

Албански

Bejbibumer

Англиски

baby boomer