Баланс

Oтстапување еднаков или приближно еднаков простор на сите страни во однос на одреден настан или прашање со што се обезбедува непристрасност во известувањето.

Албански

Balancë

Англиски

balance