Баланс

Oтстапување еднаков или приближно еднаков простор на сите страни во однос на одреден настан или прашање со што се обезбедува непристрасност во известувањето.

Албански

Balancë

Англиски

balance

Skip to content