Афект

Силна вознемиреност, намалена пресметливост во постапките, стеснување на свеста.

Албански

Afekt

Англиски

Affect