Афера

1. Случка што предизвикува внимание на јавноста.

2. Љубовна врска со ограничено времетраење.

Албански

Aferë

Англиски

affair