Афективен

Човечко однесување или зборување што се карактеризира со пречувствителност, вознемиреност, емотивност.

Албански

Afektiv

Англиски

Affective