Аудиовизуелна претстава

Материјализација на авторската замисла во конкретна аудиовоизуелна, просторна и временска форма на екранско раскажување.

Албански

Imazh audiovizual

Англиски

screen image, audiovisual image