Аудиовизуелна перцеција, аудиовизуелно восприемање

Способност за наоѓање во медиумски текстови смисловни врски меѓу единиците од аудиовизуелниот сегмент, како што се емоции, значенски асоцијации и градење на свој однос кон системот на погледите на авторот на медиумскиот текст.

Албански

Perceptim audiovizual

Англиски

audiovisual perception