Аудиовизуелна култура

Уметност изградена врз основа на звуци и слики.

Албански

Kulturë audiovizuale

Англиски

audiovisual culture