Kulturë audiovizuale

Art i ndërtuar në bazë të zërave dhe fotografive.

Anglisht

audiovisual culture