Асоцијација

1. Процес на надоврзување на една мисла на друга, врз основа на сличност, искуствено доживување или врз основа на друга поврзаност меѓу мислите.

2. Здружение, група.

Албански

Asociacion

Англиски

association