Asociacion

1. Proces i lidhjes së një mendimi me një tjetër, në bazë të ngjashmërisë, përjetimit mbi bazën e përvojës ose në bazë të lidhshmërisë tjetër ndërmjet mendimeve.

2. Shoqatë, grup.

Anglisht

association