Асертивен

Способен, вешт за искажување мисли, чувства, верувања, ставови на јасен, самоуверен, искрен и директен начин. Асертивна комуникација.

Албански

Asertiv

Англиски

Assertive