Asertiv

I aftë, i shkathtë për shprehje të mendimeve, ndjenjave, besimeve, qëndrimeve në mënyrë të qartë, të sigurt, të sinqertë dhe të drejtpërdrejtë. Komunikim asertiv.

Maqedonisht

Асертивен

Anglisht

Assertive