Архива

1. Јавни записи или историски документи што се зачувани за идно користење; материјал (како написи во весници и филмски и видеоинсерти, изјави, интервјуа) што може да се користи повторно.

2. Архивска локација (сајт) на интернет што има голема збирка на датотеки од јавен домен и програми кои може да се преземат.

Албански

Arkiv

Англиски

archive