Arkiv

1. Shënime publike ose dokumente historike, të cilat ruhen për përdorim të ardhshëm; material (si artikuj gazetash dhe inserte filmike dhe video, deklarata, intervista) që mund të përdoren përsëri.

2. Lokacion (faqe) arkivor në internet që ka një përmbledhje të madhe të skedarëve të domenit publik dhe programeve që mund të shkarkohen.

Maqedonisht

Архива

Anglisht

archive