Анонимни извори

Личност или институција која дава информации за вест или истражување, без да се открие нивниот идентитет. Анонимноста на изворите за информации се практикува кога објавувањето на тие информации влијае врз безбедноста на изворот или на трета страна. Заштитата на изворите е уставно  и законски гарантирана.

Албански

Burime anonime

Англиски

anonymous sources

За повеќе види:

Кодекс на новинарите