Анегдота

Кратка забавна сторија (обично) за познати личности. Често се користи во медиумите за да се истакне емоционалниот, личниот аспект за некоја личност или појава.

Албански

Anekdotë

Англиски

Anecdote