Anekdotë

Tregim i shkurtër zbavitës (zakonisht) nga jeta e njerëzve të njohur. Shpesh përdoret në mediat që të theksohet aspekti emocional, personal për ndonjë personalitet ose dukuri.

Maqedonisht

Анегдота

Anglisht

Anecdote