Аналогно

1. Механизам во којшто податоците се претставени со континуирано променливи количини.

2. Пренос на континуиран електричен или радиофреквентен бран; сп. дигитално.

3. Снимка која користи магнетна лента.

Албански

Analog

Англиски

analog