Analog

1. Mekanizëm, në të cilin të dhënat paraqiten me sasi vazhdimisht të ndryshueshme.

2. Përçimi i valës së vazhdueshme elektrike ose radiofrekuente. krah. digjital.

3. Incizim që përdor shirit magnetik.

Maqedonisht

Аналогно

Anglisht

analog