Анализа на медиумскиот пазар

Подразбира концептуално дефинирање на медиумскиот пазар и на неговите најзначајни сегменти. Комерцијалните медиуми се и субјекти на пазарот, чија основна дејност е да остваруваат приход од продавањето на своето рекламно време или простор на огласувачите, кои на тој начин досегнуваат до целната публика. Цената на рекламното време се определува според тоа колку гледачи привлекол медиумот.

Албански

Analiza e tregut mediatik

Англиски

Analysis of the media market