Analiza e tregut mediatik

Nënkupton përkufizim konceptor i tregut mediatik dhe segmenteve më të rëndësishme të tij. Mediat komerciale janë gjithashtu subjekte tregu, veprimtaria kryesore e të cilave është realizimi i të ardhurave nga shitja e kohës ose hapësirës së tyre të reklamimit tek reklamuesit, të cilët në këtë mënyrë arrijnë te publiku i synuar. Çmimi i kohës së reklamimit përcaktohet sipas asaj se sa ndjekës ka tërhequr media.

Anglisht

Analysis of the media market