Анализа на медиумски текст

Интерпретација и/или проучување на медиумски текст од кој било вид и жанр.

Албански

Analizë e tekstit mediatik

Англиски

media text’s analysis