Analizë e tekstit mediatik

Interpretim dhe/ose studim i tekstit mediatik nga cilido lloj dhe zhanër.

Anglisht

media text’s analysis