Алгоритам

1. Постапка за решавање математички проблем во конечен број чекори што често вклучува повторување на операцијата.

2. Постапка зададена „чекор по чекор“ за решавање некој проблем или постигнување некоја цел.

Албански

Algoritëm

Англиски

algorithm