Акција

Дејство што се случува во некоја ситуација. Во смисла на акциони вести (action news story), подразбира многу построг формат, со временски ограничувања во известувачкиот пакет, при што пакетот/репортерскиот дел не може да биде подолг од 90 секунди. Ова му овозможува на  медиумот да покрие повеќе приказни од неговите конкуренти.

Албански

Veprim

Англиски

action

За повеќе види:

https://dictionary.sensagent.com/Action%20News/en-en/.