Veprim

Veprim që ndodh në ndonjë situatë ose diçka që bëhet në një rast të caktuar. Në kuptim të lajmeve  që shkaktojnë vepri (action news story), kjo nënkupton një format shumë më të rreptë, me kufizime kohore në pakon raportues, me ç’rast ajo nuk mund të jetë më e gjatë se 90 sekonda Kjo i mundëson medias të mbulojë më shumë storie sesa konkurrentët e saj.

Maqedonisht

Акција

Anglisht

action

Për më shumë shih:

https://dictionary.sensagent.com/Action%20News/en-en/