Академија

1. Научна установа или организација од највисок ранг.

2. Тело во кое се собрани уважени интелектуалци, критичари, оценувачи или професионалци задолжени за донесување вредносен суд.

3. Школа или високообразовна установа.

4. Свечен собир по повод празнување или оддавање почест.

Албански

Akademi

Англиски

Academy