Akademi

1. Institucion i lartë shkencor shtetëror ose shoqatë e përhershme dijetarësh e njerëzish të kulturës, që merret me organizimin e drejtimin e punës shkencore dhe me kërkime e me studime për zhvillimin e shkencave e të arteve; ndërtesa e këtij institucioni ose e kësaj shoqate. Akademia e Shkencave e RPSSh. Akademia e Arteve. Asambleja e akademisë. Anëtar i akademisë. Institutet e akademisë.

2. Shkollë e lartë për disa degë të veçanta; ndërtesa e kësaj shkolle. Akademia ushtarake.

Maqedonisht

Академија

Anglisht

Academy