Врсничко насилство

Вербално, психичко или физичко насилство на деца врз други деца, во вид на вознемирување, задевање, исмевање, изнудување, понижување, тепање. Се пројавува и како исклучување на детето од различни активности, ширење гласови, криење или одземање на неговите лични работи. Се нарекува и врсничко малтретирање. Може да се јави во поблага или во засилена форма, но важно е ниту една форма да не се прифаќа како нормална, затоа што има долгорочни штетни последици врз развојот на личноста.

Албански

Dhunë e bashkëmoshatarëve

Англиски

bullying