Врамување

Избор на одредени аспекти од стварноста кои се истакнуваат и се ставаат во прв план во медиумските пораки, што влијае врз начинот како публиката ја гледа стварноста. Медиумските производи имаат рамки, а публиката има условена перцепција за стварноста.

Албански

Futje në kornizë

Англиски

Framing