Вокал,самогласка

Глас што се изговара со слободно струење на воздушната струја без никаква пречка  (во македонскиот јазик: А, Е, И, О, У).

Албански

Vokali, zanorja

Англиски

Vowel