Vokali, zanorja

Tingull, që përftohet kur ajri kalon pa pengesë nëpër organet e të folurit, duke vënë në lëvizje tejzat e zërit (në gjuhën shqipe: A, E, I, O, Y, U).

Anglisht

Vowel