Varësia digjitale

Dëshirë kompulsive për shfrytëzimin e pajisjeve digjitale, që mund të ndikojë mbi detyrimet e përditshme. Përdorimi i tepruar i rrjeteve sociale, që mund të rezultojë me izolim, shqetësim të shtuar, aktivitet të zvogëluar fizik dhe depresion. Varësia nga interneti mund të ndikojë në vështirësimin e dallimit ndërmjet realitetit dhe botës virtuale.

Anglisht

Digital addiction