Vëllai i madh

Udhëheqës totalitar i shtetit fiktiv. Oqeania në romanin e Orvellit “1984”, i cili i mbikëqyr vazhdimisht banorët e tij që të vërejë çfarëdo qoftë shkelje ose gabimi nga ana e tyre. Për shkak të popullaritetit të veprës, emri i këtij antagonisti u bë sinonim i çfarëdo keqpërdorimi të aparatit shtetëror dhe shkeljes qeveritare të të drejtave civile.

Anglisht

Big Brother