Vlog

Faqe interneti e cila përmban listë që i përditëson rregullisht komentet dhe lidhjet, që çojnë tek  informacionet në Internet. Shpesh shërben si përmbajtje e disponueshme publikisht për një individ ose grup dhe synon të pasqyrojë qëndrime të ndryshme.

Maqedonisht

Влог

Anglisht

vlog